เพิ่มเติม
พ่อแม่เป็นมะเร็ง ลูกก็เสี่ยงเป็นมะเร็งเช่นกัน..

เนื่องจากการถ่ายทอดพันธุกรรมนั่นเกิดจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งหนึ่ง โดยส่งผ่านโครโมโซมจากพ่อและแม่มายังลูก ดังนั้นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งทางพันธุกรรม คือ 50 : 50

เพิ่มเติม
ไขกระดูกเสื่อม

ไขกระดูกเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ส่งผลให้การสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ ทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และการเสื่อมสภาพของเม็ดเลือดขาว

เพิ่มเติม
มะเร็ง…เป็นแล้วควรปรับการกินอย่างไร

ห้ามอดอาหาร : เพราะเซลล์มะเร็งจะดูดอาหารไปใช้ได้ไวกว่าเซลล์ปกติ หากปล่อยให้เซลล์มะเร็งอดอาหาร ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นอ่อนแอ เซลล์มะเร็งจะลุกลามอวัยวะเหล่านั้นแทน